Bohemia Color

Barten

DTPobchod.cz

ASTOM TRADE

Obchodní podmínky COLORBAZAR

Obchodní podmínky serveru COLORBAZAR ( dále jen CB ) se řídí daňovými zákony a předpisy v platném znění.

Možnosti registrace:

Registraci je možno provést třemi způsoby.

  1. Základní registrace je ZDARMA, ihned můžete vkládat Vaše inzeráty, pouze nevidíte Kontaktní údaje u inzerátů ostatních uživatelů.
  2. Placená registrace na dobu 3 měsíců za poplatek 1 000,- Kč bez DPH - vidíte všechny Kontaktní údaje i všech inzetátů a můžete tak reagovat na nabídky!
  3. Placená registrace na dobu 12 měsíců za poplatek 3 000,- Kč bez DPH - vidíte všechny Kontaktní údaje i všech inzetátů a můžete tak reagovat na nabídky!

Registrovaným se může stát každý, kdo vyplní přihlašující formulář.

Placená registrace je platná po připsání registračního poplatku na účet provozovatele.

Slevy a bonusy:

Každá 50.-tá registrace bude odměněna digitálním fotoaparátem.

Za každé doporučení, které povede k Placené registraci nového člena, bude doba Vaší Placené registrace prodloužena o 1 měsíc.

Individuální ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny obchodními podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi CB a třetí osobou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Provozovatel serveru (e-mail: info@colorbazar.cz, . tel.: +420 731 453 849, IČ: 47437812) si vyhrazuje právo tato pravidla a veškeré služby serveru kdykoliv změnit - o čemž informuje registrované uživatele pomocí e-mailu a zároveň je zobrazí na stránkách serveru. Provozovatel uživatelům doporučuje tyto pravidla průběžne sledovat.